Loop YouTube Videos

0:00 for beginning

0:00 for end

ไม่รู้ - พลอย หอวัง Project H

TAGS.

ศิลปิน : พลอย H อัลบั้ม : Made In Dojo 2 เพลง : ไม่รู้ อย่าเพิ่งหันมาได้ไหม อยากจะแอบมองเธอชัดๆให้เต็มหัวใจ อย่ามองตรงนี้จะได้ไหม ฉันยังไม่พร้อมให้เธอรู้ว่ามีใคร ที่แอบมองเธอทุกวัน ไม่ยอมเจอะกันใกล้ๆ เพราะฉันไม่รู้ต้องทำยังไงอีก ฉันต้องทำยังไงอีก หัวใจมันหวั่นไหวเมื่อเจอะเจอ ฉันต้องทำยังไงอีก แล้วต้องทำอะไรอีก รักเธอมากแต่ใจกลับไม่กล้าเจอ เพราะฉันนั้นรู้ใจเธอมีเขา และรู้ว่าเราก็คงคบกันไม่ได้ไกล ไม่ว่าวันนี้หรือว่าวันไหน คงต้องเก็บมันอยู่อย่างนี้เรื่อยไป ได้แต่มองเธอทุกวัน ไม่ยอมเจอะกันใกล้ๆ เพราะฉันไม่รู้ต้องทำยังไงอีก ฉันต้องทำยังไงอีก หัวใจมันหวั่นไหวเมื่อเจอะเจอ ฉันต้องทำยังไงอีก แล้วต้องทำอะไรอีก รักเธอมากแต่ใจกลับไม่กล้าเจอ ได้แต่มองเธอทุกวัน ไม่ยอมเจอะกันใกล้ๆ เพราะฉันไม่รู้ต้องทำยังไงอีก ฉันต้องทำยังไงอีก หัวใจมันหวั่นไหวเมื่อเจอะเจอ ฉันต้องทำยังไงอีก แล้วต้องทำอะไรอีก รักเธอมากแต่ใจกลับไม่กล้าเจอ เพราะฉันไม่รู้ต้องทำยังไงอีก ฉันต้องทำยังไงอีก หัวใจมันหวั่นไหวเมื่อเจอะเจอ ฉันต้องทำยังไงอีก แล้วต้องทำอะไรอีก รักเธอมากแต่ใจกลับไม่กล้าเจอ

Latest Loops