Loop YouTube Videos

0:00 for beginning

0:00 for end

Lužická hymna - text (česko-h.lužickosrbský)

TAGS.

PS: Discussion is disabled due to many stupid and aggressive comments from Polish, Serbian and German nationalists. Lusatia is part of Germany and it will be. The idea of changing borders in Europe is not only stupid but also dangerous. We are in one united Europe, we can cooperate within the EU, be friends - all of us - Czechs, Poles, Sorbs, Germans etc. I say no to agressive nationalism; yes to positive patriotism and united Europe. Make peace not war. :) Est Europa nunc unita et unita maneat. Czech: Hymna Lužických Srbů s vypsanými slovy v hornolužické srbštině a češtině. Překlad i slova převzaty z české Wikipedie. http://cs.wikipedia.org/wiki/Rjana_%C5%81u%C5%BEica HORNOLUŽICKOSRBSKY Rjana Łužica, sprawna, přećelna, mojich serbskich wótcow kraj, mojich zbóžnych sonow raj, swjate su mi twoje hona! Časo přichodny, zakćěj radostny! Ow, zo bychu z twojeho klina wušli mužojo, hódni wěčnoh wopomnjeća! DOLNOLUŽICKOSRBSKY Rědna Łužyca, spšawna, pśijazna, mójich serbskich wóścow kraj, mójich glucnych myslow raj, swěte su mě twóje strony. Cas ty pśichodny, zakwiś radosny! Och, gab muže stanuli, za swój narod źěłali, gódne nimjer wobspomnjeśa! ČESKY Krásná Lužice dobrá, přátelská, mých srbských předků kraj, mých krásných snů ráj, svaté jsou mi tvoje cesty. V časech, co přijdou, rozkveteš se do krásy! Ach, z tvého klína vyjdou muži, hodni věčných vzpomínek!

Latest Loops