Loop YouTube Videos

0:00 for beginning

0:00 for end

KBN Grønn rente

TAGS.

Kundene våre har en viktig jobb å gjøre for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Vi mener det er god samfunnsøkonomi i å satse grønt, og gir derfor ut lån med ekstra lav rente. Grønn rente!

Latest Loops