Loop YouTube Videos

0:00 for beginning

0:00 for end

Czasownik STARE w kontekstach zdaniowych / Czas teraźniejszy

TAGS.

Odmiana czasownika STARE. Zworty oraz ważne konstrukcje gramatyczne z użyciem STARE.

Latest Loops